Přehledně – právo a zákony pro podnikatele (2024)

Máte skvělý nápad a už se nemůžete dočkat, až ho dostanete k zákazníkům? Přečtěte si, na co všechno si dát pozor, aby na vás stát nepřišel s paragrafy 👇

Cesta podnikatele je ze všech stran lemována předpisy, nečitelnými zákony a byrokratickou džunglí. Sepsali jsme pro vás proto přehledný checklist všech povinností, které z pohledu státu a zákona coby podnikatel máte – od založení živnosti či firmy přes daně až třeba po GDPR. Tak abyste toho na své podnikatelské cestě museli řešit co nejmíň.

Obsah článku

Co musíte zařídit, než začnete

Dobrá zpráva je, že toho ze začátku ve skutečnosti moc k zařizování není – a to, co je, většinou pohodlně zvládnete za pár korun a online. Jediné, co potřebujete (samozřejmě kromě dobrého nápadu a ideálně i byznys plánu 🙂), je rozhodnout, zda z vás bude klasický živnostník-sólista, nebo jestli chcete jít „all in“ a rovnou založit klasickou firmu.

Živnost, nebo s. r. o.?

Ve zkratce: pokud na začátku podnikání nemáte společníka, pak zvolte živnost. Vyjde vás to levněji a coby „ičař“ oceníte i výrazně nižší administrativní zátěž. A nebojte, založit s. r. o. můžete kdykoli později.

Naopak založení s. r. o. pro vás bude dávat smysl ve chvíli, kdy máte v podnikání další společníky, očekáváte vyšší obraty, nechcete za závazky firmy ručit celým svým majetkem nebo do budoucna uvažujete o odprodeji firmy.

Jak založit živnost nebo s. r. o.?

Založení živnosti vás vyjde na 1000 Kč, potřebovat budete také občanský průkaz, a pokud zakládáte řemeslnou, vázanou, nebo koncesovanou živnost, tak i doklad o vaší odborné způsobilosti (mrkněte na našeho průvodce druhy živností). S těmito dokumenty stačí zajít na živnostenský úřad, založení živnosti ale zvládnete i pohodlně online.

Tip: Jak založit živnost online?

Na Portálu živnostenského podnikání se přihlaste svou Identitou občana. Pak už stačí jen vyplnit a odeslat formulář pro založení živnosti (nezapomeňte v něm zaškrtnout rovnou i ohlášení pro sociální správu a vaši zdravotní pojišťovnu).

Rozhodnete-li se pro založení s. r. o., počítejte s návštěvou notáře – pomůže vám se zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou a s dalšími dokumenty. Víc o založení s. r. o. najdete v samostatném článku.

Datová schránka pro podnikatele

Podnikáte-li na živnost, od roku 2023 máte povinnost pro komunikaci se státem používat datovou schránku (konkrétně se jedná o takzvanou datovou schránku fyzické podnikající osoby). Při žádosti o založení živnosti vám ji stát zřídí automaticky. A pozor: myslete na to, že vaše schránka je aktivní, i když si nepřevezmete přístupové údaje a nikdy se do ní nepřihlásíte.

Jak začít podnikat online?

1. Faktury a účetnictví

Každý podnikatel, který prodává zboží nebo služby, musí vystavovat faktury. Mimochodem, vystavená faktura je závazná – částku, která je na ní uvedená, musí příjemce faktury proplatit.

Tip: Jak vymáhat neproplacené faktury?

Přečtěte si, jak při vymáhání faktur postupovat, kdy je čas na žalobu a jak podobným situacím v budoucnu předcházet.

Účetní, nebo daňový doklad?

Za zmínku stojí, že z pohledu zákona plní faktury, které vystavujete, roli buď účetních dokladů, nebo daňových dokladů. Jednoduché pravidlo zní, že zatímco neplátci DPH vystavují účetní doklady, plátci DPH vystavují doklady daňové. Příliš se tím ale trápit nemusíte – tohle rozdělení bude zajímat hlavně vašeho účetního nebo účetní 🙂

Co musí být na faktuře?

Náležitosti faktury (tedy co všechno musí faktura obsahovat) jasně stanovuje zákon o účetnictví a rozepsané je najdete v samostatném článku o náležitostech faktur. Dobrá zpráva je, že faktury můžete vystavovat i elektronicky a třeba takový Fakturoid pohlídá veškeré náležitosti faktury za vás. Jediné, co musíte udělat, je zadat IČO a částku, kterou fakturujete.

Jak dlouho uchovávat faktury?

Faktury (stejně jako další účetní nebo daňové doklady) máte ze zákona povinnost archivovat. Pravidla pro správné ukládání se liší podle typu dokumentu – povinná doba archivace se pohybuje od 3 do 45 let a někdy budete ke zničení dokonce potřebovat skartační povolení. Podívejte se na přehled, jak správně a jak dlouho archivovat doklady a dokumenty.

Jak správně archivovat dokumenty?

2. Daně: kdy, jak a kolik se platí?

Jeden ze zakladatelů Spojených států Benjamin Franklin údajně prohlásil, že na světě jsou jen dvě jistoty: smrt a daně. A ani po více než dvou stoletích se na tom (zatím) nic nezměnilo – bohužel 🙂 Které povinné odvody si tedy coby podnikatelé musíte ohlídat?

Daň z příjmu a daňové přiznání

Daňové přiznání budete typicky podávat jednou ročně – s datovou schránkou, které je pro podnikatele nově povinná, je nejzazší termín pro podání 2. května. Podívejte se, jak se daňové přiznání správně vyplňuje, nebo si nechte daňové přiznání vygenerovat přímo ve Fakturoidu.

Tip: Pokud jste živnostník v paušálním režimu, daňové přiznání podávat nemusíte. Víc se dozvíte v našem článku o paušální dani (pozor, nepleťte si ji s paušálními výdaji).

Sociální a zdravotní pojištění

Pokud začínáte podnikat rovnou na hlavní činnost, musíte od prvního měsíce založení živnosti odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. První rok podnikání na vedlejší činnost zálohy neplatíte. Abyste se v rozdílech mezi hlavní a vedlejší činností OSVČ lépe zorientovali, připravili jsme pro vás souhrnný článek o vedlejší činnosti a jejích specificích (i ve vztahu k pojištění).

Daň z přidané hodnoty

Pokud je váš obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích měsíců, automaticky se stáváte plátcem DPH. Což vám přináší několik dalších povinností navíc: od svých zákazníků či odběratelů budete vybírat DPH a pravidelně ho přiznávat v rámci přiznání k DPH. O tom, co všechno to pro vás znamená (a zda se vám náhodou nevyplatí stát se plátcem DPH dobrovolně), se dočtete v souhrnném článku o DPH.

Pozor: V některých případech (například když fakturujete do jiného státu EU, ale nejste plátce DPH) se z vás může z pohledu zákona stát takzvaná identifikovaná osoba. Přečtěte si, co to pro vás znamená.

Tip: Fakturoid za vás ohlídá, zda se náhodou neblížíte k hranici pro povinné plátcovství DPH, a pomůže vám i s přiznáním k DPH nebo se souhrnným hlášením.

Jak správně platit daně?

3. Vztahy se zaměstnanci

Vaší firmě se daří? Výborně 👌 Přišel čas na další růst – i ten lidský. Nevystačíte-li si s prací externích dodavatelů (například když vám externí agentura nebo freelancer jednorázově postaví nový web), budete do své rozjíždějící se firmy dříve či později shánět zaměstnance. Na co byste si při tom z pohledu práva měli dát pozor?

DPP, DPČ, nebo pracovní poměr?

Nové lidi budete přijímat na pracovní smlouvu (hlavní pracovní poměr nebo vedlejší pracovní poměr), dohodu o provedení práce (DPP) nebo o dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dohody budete typicky využívat v případě brigád nebo časově omezených prací – DPP umožňuje pracovat až 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele ročně a DPČ 20 hodin pro jednoho zaměstnavatele týdně. Víc se dozvíte v přehledném článku o specificích práce na dohodu.

Jak (ne)má vypadat pracovní inzerát?

Základní pravidlo, které byste měli mít na paměti, zní: jakákoliv diskriminace je v pracovněprávních vztazích v Česku zakázaná. Tuto hlavní zásadu, včetně výjimek, upravují antidiskriminační zákonzákon o zaměstnanosti a ve stručnosti se dá shrnout tak, že správně napsaný inzerát nesmí obsahovat diskriminační požadavky (například z důvodu věku, pohlaví, zdravotního postižení, rodinného stavu apod.).

Existují samozřejmě i výjimky – například když hledáte zaměstnance do prostředí, které je nevhodné pro těhotné a kojící ženy nebo mladistvé. V takovém případě to můžete zmínit i v inzerátu, vždy ale raději až po konzultaci s právníkem. Za porušení antidiskriminačního zákona vám totiž může hrozit pokuta až ve výši 1 milion korun.

Pozor si dejte i na formulaci „do mladého kolektivu hledáme“. Z pohledu zákona se může jednat o tazvanou skrytou diskriminaci.

Tip: Potřebujete v inzerátu zmínit konkrétní podmínky, které by měl váš uchazeč splňovat? Můžete to udělat tehdy, jsou-li nezbytně nutné pro výkon zaměstnání (jednat se bude typicky o předchozí odbornou praxi nebo třeba požadované vzdělání).

Pracovní pohovor: pozor na zakázané otázky

A potenciální střet se zákonem vám hrozí i v následném přijímacím pohovoru. Z pohledu práva totiž existuje „zakázané území“, do kterého byste coby zaměstnavatel (ani ten potenciální) nikdy neměli vstoupit. Během pohovoru se proto obloukem vyhněte otázkám na sexuální orientaci, těhotenství, rodinné a majetkové poměry, původ, členství v odborové organizaci a v politických stranách, příslušnost k církvi a trestněprávní bezúhonnost.

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Všechny smlouvy se v pracovním právu sjednávají písemně a přede dnem nástupu do práce. Každá pracovní smlouva přitom vždy musí (kromě identifikačních údajů obou stran) obsahovat minimálně tři nezbytné informace.

  1. Druh práce, na který zaměstnance najímáte.
  2. Místo výkonu práce.
  3. Den nástupu do práce.

Kromě těchto povinných údajů pracovní smlouva může obsahovat i další informace: například mzdové podmínky, pracovní poměr na dobu určitou, způsob a četnost vysílání na pracovní cesty, pracovní dobu, výkon práce ve směnách a podobně.

Pozor: Pokud smlouvu se zaměstnancem neuzavřete písemně ještě před jeho nástupem, hrozí vám pokuta 10 000 000 Kč. To platí i v případě, že písemnou smlouvu uzavřete až po nástupu zpětně.

Jak se vyhnout švarcsystému?

V podnikání samozřejmě můžete využít i služeb externích dodavatelů-živnostníků, bez toho, že byste s nimi museli sepisovat pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce – jednat se bude o klasickou spolupráci na IČO. Z pohledu zákona byste si ale měli dát pozor na několik věcí, aby vaše vzájemná spolupráce nesplňovala charakteristiky takzvaného švarcsystému.

Zjednodušeně platí, že švarcsystém je situace, kdy místo klasického najímání zaměstnanců využíváte služby OSVČ, ale chováte se k nim jako ke klasickým zaměstnancům – kontrolujete jim docházku, mají jasně stanovenou pracovní dobu apod.

Jak na pracovní právo?

4. Marketing a právo

Chcete-li, aby váš byznys rostl, dříve nebo později budete muset aspoň trochu šlápnout do marketingu (inspirovat váš může třeba náš návod, jak na marketingovou strategii). I na poli sebepropagace ale můžete narazit hned na několik záludností, které si na vás český (nebo evropský) právní řád nachystal.

Autorská práva na fotky nebo ilustrace

Ať už stavíte vlastní web nebo chystáte reklamní kampaň na sociální sítě, vždy myslete na to, že ke všem použitým fotografiím, ilustracím nebo třeba autorským textů potřebujete souhlas původního autora s užitím. V opačném případě vám hrozí žaloba za porušení autorských práv.

Tip: Nepoužívejte fotobanky. Nikdy u nich totiž nevíte, jak dobře mají ohlídaná autorská práva (a to bez ohledu na to, kolik za danou fotku zaplatíte). Fotografie si raději nafoťte sami nebo si najměte fotografa. Ve smlouvě s dodavatelem nezapomeňte zmínit i právo na použití dodaného díla v plném rozsahu.

Které reklamy jsou zakázané?

Připravujete reklamní kampaň? Nezapomeňte, že některé typy reklam stát ze zákona reguluje – jednat se bude typicky o reklamy na tabákové výrobky, alkohol nebo léčiva. V takovém případě se na vaši reklamu (včetně reklamy na sociálních sítích) budou vztahovat přísnější pravidla než na jiné typy reklam. Konkrétní omezení definuje zákon o regulaci reklamy.

Český zákon navíc zcela zakazuje reklamu, která odporuje dobrým mravům, obsahuje diskriminaci, ohrožuje mravnost nebo snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, obsahuje násilí nebo motiv strachu nebo, případně napadá náboženské nebo národnostní cítění či politické přesvědčení.

A pozor na GDPR

GPDR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie a taky jeden z velkých strašáků všech podnikatelů, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s daty svých zákazníků nebo třeba návštěvníků webu.

Týká se GDPR i vás? Podívejte se na náš velký článek o GDPR a zjistíte, na co v souvislosti s osobními údaji vašich zákazníků nezapomenout.

Co je GDPR?

Bonus pro ty, co myslí dál: ochranná známka

Nechcete se dočkat chvíle, kdy váš slogan nebo třeba barvy začne používat konkurence? Zaregistrujte si ochrannou známku – na název firmy, logo nebo třeba claim, který používáte. Ochranná známka vás ochrání před plagiátory a těmi, kdo by chtěli zneužít vaše duševní vlastnictví. Ochránit s ní přitom můžete leccos: od log a sloganů přes název produktu až po barvy nebo specifické animace. Víc se dozvíte v našem článku, jak zaregistrovat ochrannou známku.


Kam dál?

Nastartujte své podnikání s robotem

Vyřešíme za vás faktury, daně i komunikaci se státem.

Zjistit víc

Prohledat Almanach

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.